Aby odnaleźć się we współczesnej aglomeracji lub dużym mieście często podróżując samochodem posiłkujemy się różnego typu nawigacjami. Pieszym oraz użytkownikom transportu publicznego raczej nie do końca mogą się przydać, bo przecież nie mają zaprogramowanych tras autobusów miejskich. Jakie jest, zatem najlepsze rozwiązanie? Odpowiedź jest bardzo prosta: duże gabloty z mapą miasta. Mogą one być zarówno w formie gabloty z mapą, która jest zainstalowana na jednej ze ścianek wiaty przystankowej(jak to planowane jest w Rzeszowie), jak również w postaci gabloty wolnostojącej lub dużej tablicy z pełną mapą miasta, do której często dodawany jest elektroniczny zegara w raz z aktualną datą, a nawet temperaturą powietrza. Gabloty z mapą miasta winny być w takich miejscach, aby pieszy, turysta lub też mieszkaniec miał łatwość w poruszaniu się, planowaniu podróży. Jest to oczywiście już standard, jednak często owych gablot jest jeszcze za mało. Tak jak w hipermarketach gabloty dzięki wielu lokalizacjom przydają się do odnalezienia konkretnego sklepu, tak w miastach, gminach lub obiektach turystycznych powinny być równie gęsto zlokalizowane.