City light (światło uliczne) – rodzaj outdoorowej gabloty ulicznej. Jest to niewielkich rozmiarów – zwykle 1,2 na 1,8 m – zazwyczaj podświetlana tablica ogłoszeniowa, umieszczana w najbardziej uczęszczanych miejscach miast takich jak pasaże handlowe, deptaki, dworce kolejowe, przystanki komunikacji publicznej. Oprócz funkcji reklamowej citylighty mogą stanowić element miejskiego krajobrazu. Z tego powodu gabloty city lighty zwane są meblami miejskimi.

Ten rodzaj reklamy jest widoczny w nocy głównie dzięki latarniom ulicznym, gdyż świetlówki podświetlające ją są zazwyczaj przepalone. Tablice te są często wbudowywane integralnie w „obiekty małej architektury” takie jak wiaty przystankowe, obudowy przejść podziemnych, bywają wmontowywane w ściany budynków i w ściany pojazdów. City Lighty występują też w wersji wolno stojącej w pasażach handlowych i na parkingach przed hipermarketami, czy też w podziemiach, czy metrze.

Odbiorcami komunikatu reklamowego na gablotach typu citylightach są przede wszystkim osoby poruszające się środkami komunikacji miejskiej, piesi jak również zmotoryzowani. Wśród nich, sporą grupę stanowią ludzie rzadko oglądający telewizję, dlatego city light traktowany jest często jako medium uzupełniające telewizyjne kampanie reklamowe.

Tego typu reklama ma przewagę nad innymi, gdyż może być wykorzystywana tam, gdzie przepisy terenowe zabraniają innego rodzaju reklamy ulicznej, a ponadto przynosi dochód, który często dzielony jest z przedsiębiorstwami komunikacji miejskiej lub władzami miasta, stanowiąc źródło ich dodatkowych dochodów.